Vegacloud® IaaS

Infrastruktura jako služba (IaaS) je typ služby cloud computingu, která nabízí základní hardwarové a síťové prostředky dle požadavků objednatele služeb.

IaaS je jedním ze tří typů cloudových služeb, společně s platformou jako službou (PaaS) a softwarem jako službou (SaaS). Migrace infrastruktury vaší společnosti na řešení IaaS vám pomůže omezit údržbu vlastních serveroven nebo datových center a ušetří náklady na pořízení a provoz hardwaru. Řešení IaaS umožňují flexibilní navyšování nebo snižování kapacity IT prostředků na základě vašich potřeb. Dále umožňuje eliminovat náklady a složitost spojené s nákupem a správou fyzických serverů a infrastruktury datacenter.

Každý prostředek se nabízí jako samostatná servisní komponenta a za konkrétní prostředek platíte jenom tak dlouho, dokud ho potřebujete. My spravujeme infrastrukturu, zatímco vy nakupujete, příp. licensujete, instalujete, konfigurujete a spravujete svůj vlastní software, včetně operačních systémů, middlewaru a aplikací.

Obvyklé scénáře IaaS

Vývoj a testování

IaaS umožňuje rychle a úsporně vertikálně navyšovat a snižovat kapacitu pro vývojová a testovací prostředí. Týmy vašich specialistů mohou snadno sestavit a zase rozebrat vývojová a testovací prostředí, což může hrát významnou roli např. při vývoji vašich aplikací.

Migrace metodou „lift and shift“

Toto je nejrychlejší a nejlevnější způsob migrace aplikací do cloudu. Bez refaktoringu základní architektury můžete zvětšit rozsah i výkon, zvýšit zabezpečení a snížit náklady na spuštění aplikace.

Úložiště, záloha a obnovení

Vaše organizace se může vyhnout investičním nákladům na úložiště a problémům se složitostí správy úložiště, která obvykle vyžaduje zkušený personál spravující data a kontrolující plnění právních požadavků a požadavků na dodržování předpisů. IaaS se hodí k řešení nepředvídaných požadavků i postupného růstu potřeb úložiště. Také vede ke zjednodušení plánování a správy systémů pro zálohování a obnovu dat.

Webové aplikace

IaaS poskytuje veškerou infrastrukturu pro podporu webových aplikací, včetně úložiště, webových a aplikačních serverů a síťových prostředků. Vaše organizace může rychle nasazovat webové aplikace v IaaS a snadno škálovat infrastrukturu v případě, že se poptávka po aplikacích nedá předvídat.

Vysokovýkonné výpočetní prostředí (HPC)

Vysokovýkonné výpočetní prostředí (HPC) na superpočítačích pomáhá řešit komplexní problémy zahrnující miliony proměnných nebo výpočtů. Patří mezi ně např. různé simulace (např. zemětřesení či rozkladu protein), předpovědi (počasí a klimatických změn, finanční modelování nebo vyhodnocení designu výrobků.

Výhody IaaS

Snížení kapitálových výdajů a optimalizace nákladů. IaaS eliminuje náklady spojené s konfigurací a správou fyzických serveroven a datacenter, díky čemuž je cenově výhodnou volbou pro migraci do cloudu. Modely předplatného s průběžnými platbami, pomáhají snižovat náklady na hardware a údržbu a umožňují, aby se vaše společnost mohla soustředit na základní obchodní činnosti.

Posílení možností škálování a výkonu úloh IT. IaaS umožňuje globálně škálovat a pokrýt různé výkyvy poptávky po systémových prostředcích. Díky tomu můžete poskytovat IT prostředky vašim zaměstnancům nebo obchodním partnerům kdekoli na světě rychleji a také zvýšit výkon vašich aplikací.

Zvýšení stability, spolehlivosti a podporovatelnosti. Při použití IaaS není potřeba spravovat ani upgradovat hardware nebo řešit problémy s vybavením serverovny. Když uzavřete odpovídající smlouvu, zajistíme spolehlivost infrastruktury a odpovídající požadavky smlouvy o úrovni služeb (SLA).

Zlepšení provozní kontinuity a zotavení po havárii. Dosažení vysoké dostupnosti, kontinuity podnikových procesů a zotavení po havárii je nákladná záležitost vyžadující nemalou technologickou i personální podporu. Pokud je k dispozici odpovídající smlouva SLA, IaaS vám pomůže tyto náklady významně snížit. Pomáhá také zajistit obvyklý přístup k aplikacím a datům během havárie nebo výpadku.

Vylepšené zabezpečení. Když uzavřete odpovídající smlouvu, můžeme zajistit lepší zabezpečení vašich aplikací a dat než to, kterého byste dosáhli vlastními silami, např anti-DDoS řešení apod.

Pomoc při inovacích a rychlejším doručování nových aplikací uživatelům. Pokud používáte IaaS a rozhodnete se spustit nový produkt, potřebná výpočetní infrastruktura může být připravena v řádech minut nebo hodin.

Zaujala Vás tato služba? Kontaktujte nás…