Sál S2 – zhášecí systém

V současné době probíhá instalace hašení pro nový sál S2, kterou realizuje společnost FASS.

V novém sále bude použit stejný způsob hašení, jako v sále S1 – hasicí plyn Novec 1230.

Mimo to postupně přenášíme provoz na novou rozvodnu.

Například momentálně přepojujeme část klimatizací, abychom nemuseli spoléhat pouze na starou rozvodnu.

Postoupně do nového sálu zavádíme potřebnou infrastrukturu.

Je to běh na dlouhou trať, přesto věříme, že vše do konce roku dokončíme 🙂.