Proč se zvlhčuje v datovém centru vzduch?

Ač se to na první pohled nemusí zdát, zvlhčování vzduchu v datovém centru je důležité hned z několika důvodů.

Zlepšení tepelné vodivosti.
– Vlhký vzduch přenáší teplo lépe, než suchý vzduch, což může přispět k efektivnějšímu chlazení zařízení. A jak víme, efektivní chlazení je klíčové pro udržení správné teploty v datovém centru a je prevencí proti přehřátí.

Ochrana před statickou elektřinou.
– Když je vzduch příliš suchý, zvyšuje se riziko elektrostatických výbojů, které mohou poškodit citlivé elektronické komponenty. Zvlhčením vzduchu tedy riziko snížíme.

Ochrana materiálů.
– V příliš suchém prostředí mohou některé materiály vysychat a stárnout rychleji, což může vést k mechanickým problémům a zkrácení životnosti některých komponentů.

Optimální úroveň vlhkosti v datových centrech je obvykle mezi 40% až 60%, což se snažíme udržovat i v našem Datovém centru Vega.