Výstavba nové rozvodny

Úspěšně jsme implementovali novou rozvodnu do systému napájení, kterou pro nás postavila společnost ATC energo.

V den D, v den připojení, jsme budovu připojili na náš hlavní diesel agregát. Ten sice absolvuje pravidelné zkoušky funkčnosti, nicméně nyní jsme ho otestovali v ostrém provozu a po delší dobu. Pro jistotu jsme měli připravený i záložní diesel agregát, ten však nebyl naštěstí potřeba.

Nová rozvodna je vybudována a zapojena do provozu, nicméně plný potenciál využijeme později, až postavíme UPS a přidáme další sadu baterií. Výhody, které nám to přinese: Každá větev bude dieslována vlastním diesel agregátem a budeme mít navýšený výkon na 600 kVA.

Děkujeme všem zúčastněným stranám za spolupráci.