Znáte Anti-DDoS ochranu Arbor?

Využíváte-li u nás serverhousing s vyhrazenou konektivitou, pak by Vás mohla zajímat ochrana před DDoS útoky – služba Arbor. 🚨

Tato služba je špičkové řešení v oblasti ochrany před DDoS útoky, které pro Vaši firmu dokážeme zprostředkovat.

Výhody služby Arbor:

  • Rychlá reakce na hrozby, minimalizace dopadu na vaše operace.
  • Udržení dat bezpečně ve vaší síti, aniž by došlo k významnému omezení přístupu.
  • Automatické a plně spravované řešení, snadná integrace do stávající infrastruktury.
  • Možnost přizpůsobení ochrany specifickým potřebám vašeho podnikání.

Co všechno Arbor dokáže blokovat 🛡️ :

  • Různé typy DDoS útoků, včetně objemových útoků, které cílí na zahlcení síťové infrastruktury.
  • Útoky zaměřené na aplikace, které se pokoušejí vyřadit z provozu webové služby.
  • Útoky na protokoly, využívající slabostí v síťových protokolech k narušení běžného provozu.
  • Sofistikované útoky na úrovni vrstvy 7, zaměřené na konkrétní aplikace nebo služby.

Nabízíme řešení, které Vám umožní být o krok před útočníky, chrání Vaše podnikání před nepředvídatelnými náklady a ztrátami způsobenými DDoS útoky. 🌐💻

S touto službou můžete být klidní, že Vaše síťová infrastruktura je pod neustálou ochranou. 🔒

Nečekejte, až Vás útok zasáhne.